Wprowadzenie

CISISU to szkoła wyższa akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), położona w miejscowości Dujiangyan, w okręgu Chengdu. Placówka znajduje się w pobliżu znanych kompleksów turystycznych,  m.in. starożytnego systemu irygacyjnego, wyróżnionego najwyższą oceną 5A w chińskiej skali turystycznej oraz miejsca dziedzictwa kulturowego Qingcheng Mountain. Kampus akademicki został funkcjonalnie zaprojektowany na terenach zielonych i dzięki bliskości natury oraz praktycznym rozwiązaniom architektonicznym tworzy unikatowy klimat sprzyjający nauce i wypoczynkowi na świeżym powietrzu.   

Szkoła w pełni realizuje edukacyjne założenia Komunistycznej Partii Chin, która jako jeden z filarów społeczeństwa uznaje solidną edukację, propagując i wyznając filozofię “dawania przykładu. W swej działalności placówka konsekwentnie promuje i realizuje hasło “jedność, pracowitość, poszukiwanie prawdy i innowacje, zmierzając do czołówki światowej klasy uczelni o profilu zawodowym, poprzez nawiązywanie międzynarodowej współpracy i wymiany akademickiej, promocję innowacyjnych przedsięwzięć, doskonalenie talentów i służenie społeczeństwu oraz rozwojowi gospodarczemu. Priorytetem uczelni jest rozwój i stopniowa integracja z globalnym systemem edukacji. CISISU dąży do wypracowania własnej strategii edukacyjnej w prowincji Syczuan oraz promowania swojej tożsamości akademickiej na całym świecie.

Oferujemy Państwu kursy z różnych języków, takich jak język angielski, niemiecki , rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, koreański, tajski, arabski, japonski, polski, czeski ,węgierski i międzynarodowy biznes, gospodarka wystawiennicza i zarządzanie.

Kolejną ścieżką rozwoju jest zwiększanie stopnia internacjonalizacji na wielu obszarach funkcjonowania uczelni, np. dzięki tworzeniu nowych kierunków o różnorodnych profilach i modelach zarządzania, oferowaniu kursów na różnych poziomach edukacji oraz współpracy zewnętrznej. Szkoła stara się także łączyć zalety i talent uczniów. Przyjmuje dużą liczbę międzynarodowych talentów i zajmuje się międzynarodową wielofunkcyjną wizją.

Uczelnia, wykorzystując swój potencjał oraz zasób wiedzy w dziedzinie języków obcych,  aktywnie wspiera rozwój gospodarczy i społeczny, poprzez m.in. organizację szkoleń językowych dla urzędu skarbowego w prowincji Syczuan i Qinghai, grupy żelaza i stali Panzhihua, drugiego biura kolei chińskiej oraz dla Sichuan Institute of Sports Technology i innych jednostek. Uczelnia współpracowała także z Suining, Jianzang, Dujiangzan, Chongyhou itp. Poza tym placówka prowadziła kursy z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i średnich, a także organizowała studenckie staże, praktyki i wolontariaty przy różnych wydarzeniach gospodarczo-kulturalnych, takich jak Europejskie Targi, West Expo, Forum Chińsko-Hiszpańskie oraz wystawa turystyczno-kulturalna “Miasto wiosny w Chinach” w Singapurze.
Uczelnia posiada bogatą kulturę akademicką, którą ciągle rozwija, zapraszając przedstawicieli różnych środowisk artystycznych i społecznych. W jej progach gościli m.in. aktor Liu Jin, znany z roli premiera Zhou Enlai w serialu telewizyjnym, stowarzyszenia kulturalno-społeczne i grupy teatralne, takie jak Zhanqi Cultural and Art Society, Foshan Canton Theatre i inne promujące podstawowe wartości socjalistyczne. W ramach doskonalenia umiejętności językowych placówka organizuje szereg cyklicznych wydarzeń i konkursów językowych, między innymi: wieczory w języku obcym, konkursy tłumacze
ń ustnych, konkursy na najlepszy dubbing filmowy i telewizyjny itp. Reprezentują dziesięć najlepszych profesjonalnych konkursów języków obcych;W murach uczelni działa wiele stowarzyszeń studenckich, kół zainteresowań oraz zespołów muzycznych i tanecznych, np. orkiestra Civic Orchestra, chór, Sound Group, Folk Dance Team, Dramatic Team, a także MMUN Organizacji Narodów Zjednoczonych, Akademickie Radio VOC, Straż Flagi Narodowej, grupy językowe, kółko poetyckie Bi-an, Stowarzyszenie Wolontariuszy Młodzieży, Stowarzyszenie Ochrony Środowiska i inne.  W CISISU powstała muzyka i tekst piosenki “Independent Higher Education”, którą wykonano w wielu szkołach i uczelniach na terenie całych Chin, a inne utwory,  napisane i zaśpiewane w różnych językach, biły rekordy popularności w Internecie, torując ich wykonawcom drogę do udziału w popularnych telewizyjnych programach muzycznych, np. w CCTV Starry Road” i “Colourful Chinese”.

Od czasu wkroczenia w nową erę związaną z polityką tzw. nowego jedwabnego szlaku uczelnia aktywnie dostosowała linie rozwoju w dziedzinie dydaktyki języków obcych do wizji idei  “One Belt, One Way”, która propaguje tworzenie nowoczesnych uczelni zorientowanych na innowacyjne podejście do nauki i kształcenie językowe. Obecnie placówka koncentruje swoje działania na podnoszeniu konkurencyjności oferty dydaktycznej, doskonaleniu warsztatu metodycznego w nauczaniu języków obcych, kształtowaniu umiejętności komunikacji międzykulturowej oraz zapoznaniu się z odpowiednimi międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi zasadami dobrej organizacji.

Zasób wiedzy oraz potencjał intelektualny placówki sprzyja realizacji strategii otwarcia kraju, zapewniając wsparcie dla lokalnego rozwoju gospodarczego, jak i całej społeczności uczelni Chengdu Institute of Sichuan International Studies University.